دلتنگم ودیدار تو درمان من است

                                       بی رنگ رخت زمانه زندان من است

                                 برهیچ دلی مباد و بر هیچ تنی

                         انچه از غم دلتنگی تو در جان من است


 

نوشته شده توسط صالح اعرابی در شنبه دهم اردیبهشت 1390 ساعت 14:39 موضوع | لینک ثابت


مرا به دام تو انداختن باران ها

                                                  چه فرش دام قشنگی ست در خیابان ها

خبر رسید میای شراب می باری

                                                   خبر رسید به رقص امدن لیوان ها

ان سو ولی تویی که پر از جاودانه ها

                                                  تو می رسی و برایت ز پشت پنچره ها

به شوق دست تکان میدهد گلدان ها

                                                   در این میان منم با کلاه و بارانی

که هیچوقت نمیبینم به دوران ها

                                                   تو دور میشوی و از پس نگاهم چون

نگاه ملتمس افتاب گردان ها

                                                   تو دور میشوی تاهمیشه در رگهایم

سکوت تلخ فلوت است

                                                   وبغض چوپان ها

عزیز من گل من دشمن ام چه فرقی هست

                                                   که عاشقت باشم با کدام عنوان ها

چه عالمی که یک صندلی به من برسد

                                                   شبی کنار تو حتی درون زندان ها

چقدر بی خبر از منی که دل تنگم

                                                  از ان زمان به درد امدن انسانها

منی که نه من میرم نه زنده می مانم

                                                  بدون عشق در این کوچه و خیابان ها

 

 

 

 

 

 


 

نوشته شده توسط صالح اعرابی در سه شنبه سیزدهم مهر 1389 ساعت 14:11 موضوع | لینک ثابت


عشق


 

نوشته شده توسط صالح اعرابی در یکشنبه دهم مرداد 1389 ساعت 10:32 موضوع | لینک ثابت


بوی محیویه شب

 ماه تابید و چو دید ان همه خاموش مرا

 نرم باز امد و بگرفت در اغوش مرا

 

  گفت خاموش درین جا چه نشستی؟گفتم

  بوی محبوبه شب می برد از هوش مرا

 

  بوی محبوبه شب بوی جنون پرور عشق

  و چه جادوست که از هوش برد بوش مرا

 

  بوی محبوبه شب لغمه چنگی ست لطیف

  که ز افلاک کند زمزه در گوش مرا

 

  بوی محبوبه شب همچو شرابی گیر است

  مست و شیدا کند این جام پراز نوش مرا

 

  بوی محبوبه شب جلوه جادویی اوست

  ان که کرده است به یکباره فراموش مرا

 


 

نوشته شده توسط صالح اعرابی در جمعه هجدهم تیر 1389 ساعت 21:42 موضوع | لینک ثابت


یک روز تازه امده است

یک روز تازه امده است من نوری در اسمان میبینم

اوه ان نور اغلب چشمان مرا کور میکند

                               نمیتونم باور کنم فرشته ای

                               مرا به عشق لمس کرده است

بگذار باران فرو ریزد و اشکهایم را بشوید و  ببرد

                     بگذار روحم را لبریز وترسهایم را محو کند

                           بگذار دیوارها در هم شکندبرای حضور خورشیدی نو

      یک روز تازه امده است

انجا که ظلم بود اینکه نور است

انجا که درد بود اینکه لذت است

انجا که ضعف بود قدرتم را یافتم

                                              سکوت عشق

 من نوری در چشمان تو  میبینم فقط در چشمان تو

نمیتونم باور کنم فرشته ای مرا به عشق لمس کرده است

 

 

 

 


 

نوشته شده توسط صالح اعرابی در یکشنبه دوم خرداد 1389 ساعت 10:53 موضوع | لینک ثابت


نام زیبای

 نام زیبای تو شد ورد زبانم

تا به دفع هر غمی بخشد توانم

در دل ازمهر تو دارم افتابی نیست غم

اختری گر نیست در هفت اسمانم

bahman mahia


 

نوشته شده توسط صالح اعرابی در سه شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1389 ساعت 13:14 موضوع | لینک ثابت


از راه می هراسم

٬٬ ای انکه بی تو حتی از ماه می هراسم

 اسمم مسافر است و از راه می هراسم

٬٬ انچه زمن ربودی تنها پناه من بود

 نفرین نمیکنم من از اه می هراسم

٬٬ با رفتنت شکستی من را ولی بدان که

 شکوه نمی کنم من از چاه می هراسم

٬٬ چون سوزنی برنده در قلب من چو رفتی

پاپی نمی شوم چون از کاه می هراسم

٬٬ در این قمار رخوت کیشه نمیکنم من

از صد هزار مهره از شاه می هراسم

٬٬ گفتی برو مسافر وقت سفر رسیده است

اخر کجا روم چون از راه می هراسم

 


 

نوشته شده توسط صالح اعرابی در دوشنبه سیزدهم اردیبهشت 1389 ساعت 21:47 موضوع | لینک ثابت


رهایی

٬٬گردنم منتظرحلقه دستان تو بود

        ٬٬ برسر چشمه خواب

             ٬٬لبیک دیدم

                 ٬٬دو چشم نگران

                     ٬٬دستهای توهمچو ابی که روان بود

                            ٬٬ به سوی دگران

 


 

نوشته شده توسط صالح اعرابی در یکشنبه دوازدهم اردیبهشت 1389 ساعت 11:41 موضوع | لینک ثابت


امیدزندگیم

 

  >>>>>کاش ای تنها امیدزندگیم

                                  میتونستم فراموشت کنم

          یا درشب اتش سوزی دل

                                  از نصیحت سبزخاموشت کنم<<<<<

 


 

نوشته شده توسط صالح اعرابی در دوشنبه شانزدهم فروردین 1389 ساعت 23:39 موضوع | لینک ثابت


جان فدا

 

 

 

 

 ...........  تن چیست تا که گویم بادا فدای تو ..............

  .......... جان چیست تا فشانم برخاک پای تو ............

    ........ سرچیست تاکه گویی به چوگان سزدترا ........  

      ......  دل چیست تا که باشد خلو ترای تو   ............     

                


 

نوشته شده توسط صالح اعرابی در پنجشنبه سیزدهم اسفند 1388 ساعت 22:35 موضوع | لینک ثابت